Ambulance je vybavena dle nejmodernějších trendů v diagnostice a léčbě očních onemocnění.

Nepřímý oftalmoskop se používá k vyšetření miminek, malých dětí nebo ležících pacientů. Vyšetření probíhá bezkontaktně, ve vzdálenosti asi 40 cm a dává vyšší přehlednost, přesnost vyšetření než klasický přímý oftalmoskop.

Aberometr oka je nadstandardní přístroj k přesnému určení refrakční (dioptrické) vady oka, výrazně přesnější než klasické refraktometry.

Topograf rohovky se používá k diagnostice onemocnění rohovky např. keratokonu, …

Aplanační tonometr slouží k přesnějšímu měření nitroočního tlaku než běžnou bezkontaktní metodou – „fouknutí“

Fundus kamera slouží k obrázkové dokumentaci předního i zadního segmentu oka.

Ambulance disponuje také přístrojem optické koherentní tomografie (OCT). Lékař tak může díky výsledkům tohoto vyšetření daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Včasným vyšetřením na OCT se zvyšuje šance na úspěšnost léčby a minimalizuje se riziko vnějších projevů onemocnění.

Další nadstandardního vybavení je ultrazvuk (USG), který se používá k diagnostice poruch očních tkání při neprůhlednosti nebo anomálii vrstev oka.  USG je k dispozici většinou pouze v nemocničních zařízeních. 

YAG laser se používá k ošetření sekundárního šedého zákalu. Toto ošetření je ve Zlínském kraji dále k dispozici pouze na velkých očních pracovištích – např. KNTB Zlín.

Operační mikroskop je součástí ambulance pro operativu předního segmentu oka (zranění, spojivkové léze, pterygium…).

Technické vybavení pracoviště:

 • LCD optotypy
 • štěrbinová lampa
 • přímý a nepřímý oftalmoskop
 • refrakto-kerato-pachymetr
 • aberometr oka
 • topograf rohovky
 • tonometr – bezkontaktní i aplanační
 • fundus kamera
 • optický koherentní tomograf (OCT)
 • ultrazvuk (USG)
 • YAG laser
 • počítačový perimetr
 • digitální fokometr
 • operační mikroskop 

Oční vyšetření s pomocí moderních přístrojů je rychlé, přesné a neinvazivní.