Ambulance je vybavena dle nejmodernějších trendů v diagnostice a léčbě očních onemocnění. Ambulance disponuje také přístrojem optické koherentní tomografie (OCT). Lékař tak může díky výsledkům tohoto vyšetření daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Včasným vyšetřením na OCT se zvyšuje šance na úspěšnost léčby a minimalizuje se riziko vnějších projevů onemocnění. Do dalšího nadstandardního vybavení patří ultrazvuk (USG), který se používá k diagnostice poruch očních tkání při neprůhlednosti nebo anomálii vrstev oka.

Technické vybavení pracoviště:

 • LCD optotypy
 • štěrbinová lampa
 • přímý a nepřímý oftalmoskop
 • refrakto-kerato-pachymetr
 • aberometr oka
 • topograf rohovky
 • tonometr – bezkontaktní i aplanační
 • fundus kamera
 • optický koherentní tomograf (OCT)
 • ultrazvuk (USG)
 • počítačový perimetr
 • digitální fokometr
 • operační mikroskop 

Oční vyšetření s pomocí moderních přístrojů je rychlé, přesné a neinvazivní.